Een sterke troef van het Memorial Museum Passchendaele 1917 als WOI-museum is haar collectie, zowel naar inhoud als naar omvang. De collectie van het MMP1917 is eerder dynamisch. Ze is de voorbije jaren aangegroeid met gerichte aankopen, schenkingen en archeologische vondsten gerelateerd aan WOI.

De kerncollectie van het MMP1917 bestaat hoofdzakelijk uit militaria. Daarnaast vindt men in de museale collectie een groot aantal persoonlijke objecten en documenten. Verder bevat ze een beperkt aandeel WOI-gerelateerde archeologische vondsten en relicten.

De kerncollectie van het MMP1917 wordt opgedeeld in enkele deelcollecties, hoofdzakelijk afkomstig van ontbonden musea of particuliere collecties:

Onze museumcollectie bestaat uit bijna 12.000 objecten. Ongeveer de helft van de volledige collectie bevindt zich in de permanente museumopstelling. De overige collectiestukken worden bewaard in het nieuwe museumdepot en gebruikt men voor tijdelijke tentoonstellingen, bruiklenen en studie.

Op erfgoedinzicht vind je een deel van de collectie van het MMP1917 terug.

De huidige collectievorming wijkt af van het vroegere collectieprofiel dat eerder gericht was op de invulling van het streekmuseum. Bij de acquisitie van nieuwe stukken streeft het MMP1917 ernaar om haar thematiek steeds trouw te blijven, i.e. “een militair-historisch museum dat het verhaal van de Eerste Wereldoorlog met focus op de Slag bij Passendale vertelt door een thematische aanpak.”
Het acquisitiebeleid werd sinds enkele jaren afgestemd op het vervolledigen van de permanente displays en op de inhoudelijke invulling van de nieuwe museumuitbreiding. Naast het gericht aankopen van collectiestukken, groeide de collectie ook aan door middel van schenkingen, bruiklenen en opgravingen.

Het nieuwe erfgoeddepot dat vanaf 2015 wordt gebruikt, is ondergebracht in de zolderruimte van het kasteelgebouw, dat ook het museum en de dienst voor toerisme huisvest.
Naast de restauratie van het dak en de binnenafwerking van de zolder, werd de ruimte voorzien van een nieuwe gietvloer, de nodige technieken en klimatisatie. Men opteerde voor een volledig nieuwe binneninrichting bestaande uit vaste rekken in de grote centrale ruimte en speciale wapenrekken in de afzonderlijke wapenkamer. De verhuis van de twee tijdelijke depotruimtes naar het nieuwe erfgoeddepot gebeurt gefaseerd, waarbij men er naar streeft om de collectiestukken per materiaalsoort en/of –type te bewaren.
Meer informatie over dit project, vind je hier terug.