Het overgrote deel van het aankoopbudget wordt besteed aan militaria. Zo kunnen we de bestaande permanente opstelling perfectioneren en vervolledigen. We maken hierbij gebruik van doordacht opgestelde zoeklijsten. Het MMP1917 houdt er ook rekening mee dat uitzonderlijke of unieke collecties beschikbaar kunnen komen. Indien dit een verantwoorde aanvulling is, kan worden overgegaan tot de aankoop van een volledige collectie.