Het Memorial Museum Passchendaele 1917 engageert zich om actieve bewustwording en betrokkenheid te creëren voor het verhaal van de Eerste Wereldoorlog en van de Slag bij Passendale uit 1917 in het bijzonder. Dit engagement vertaalt zich in volgende vier elementen:

  • De kern van de getuigenis van het museum bestaat uit een ervaringsgericht verhaal met militair-historische accenten. Dit verhaal wordt blijvend fysiek verankerd in het landschap en vertrekt steeds vanuit een educatief gerichte doelstelling.
  • Het museum zet hierbij in op een uitgebreide en goed onderbouwde publiekswerking gericht op verschillende types bezoekers uit binnen- en buitenland.
  • Als inhoudelijke basis voor haar getuigenis wordt het Kenniscentrum uitgebouwd als onderzoekscentrum voor intern gebruik, maar ook ten dienste van externe partners.
  • Het collectiebeheer wordt verder geprofessionaliseerd, ten dienste van het eigen verhaal van het museum, maar ook ruimer in functie van de erfgoedgemeenschap in de regio.

Het centrale thema waarrond het MMP1917 zich ontwikkelt, is de Derde slag om Ieper uit 1917. Door de ligging van het museum te midden het slagveld, in een landschap dat nog vol zit van verwijzingen en stille getuigen van deze periode, is het museum een ideale toegangspoort tot dit stuk regionale erfgoedgeschiedenis. Het museum neemt dan ook een rol op als open museum, een plaats waar de link wordt gelegd tussen de historische feiten en het landschap. Het museum biedt een militair–historische kijk op de gebeurtenissen, gedocumenteerd via objecten en gebaseerd op het principe van beleving. Doelstelling van de museale werking is het creëren van bewustwording en betrokkenheid.

Herdenken, herinneren en inleven kan echter niet alleen in een louter museale opstelling. Daarom is het museum in de voorbije beleidsperiode uitgebouwd als het middelpunt van een netwerk van landschappelijke erfgoedsites. Binnen het project  ‘The Legacy of Passchendaele’ is er een netwerk aan locaties opgezet verspreid over de hele gemeente, verbonden met wandel- en fietslussen. Binnen deze verzameling landschappelijke sites is het bezoekerscentrum Tyne Cot Cemetery de belangrijkste schakel, maar ook bunkers verspreid over de gemeente en het Polygoonbos nemen een prominente positie in binnen dit netwerk. Bovendien is ook de onmiddellijke omgeving van het museum nauwer in verband gebracht met het museum zelf. Zo zijn er de verschillende memorial gardens in het Passchendaele Memorial Park en het landhuis.

Het netwerk-idee is niet aan de gemeentegrenzen gebonden. Zoals veel andere partners in de regio slaat het museum verder de handen in elkaar binnen het netwerk Oorlog en Vrede in de Westhoek, een regionaal overlegplatform aangestuurd vanuit de Provincie. Dit platform bevordert de onderlinge samenwerking tussen de WO I-partners. Binnen dit netwerk heeft elke betrokken instelling een eigen inbreng en insteek die samen een complementair geheel vormen.

Het museum bevordert voorts de museumervaring door het organiseren van doelgroepgerichte evenementen en activiteiten waarin herinnering en beleving centraal staan. De bezoeker zelf kennis laten maken met de realiteit van 100 jaar geleden, verhoogt de herkenbaarheid van het verhaal van het museum. Door het verhaal herkenbaar en laagdrempelig te houden, is het museum heel toegankelijk en dit voor een breed gamma aan doelgroepen.

Het open en toegankelijke karakter van het MMPP1917 vertaalt zich ook binnen de wetenschappelijke werking die binnen de organisatie wordt opgezet. Het museum is een actieve en receptieve partner voor onderzoeksinstellingen die zich in het thema van de Eerste Wereldoorlog verdiepen. De gecumuleerde expertise en kennis binnen de organisatie wordt ook ontsloten en aan de buitenwereld en de erfgoedgemeenschap aangeboden. Dit zowel op vlak van de content die in het museum wordt bewaard, maar ook op vlak van de methodiek en de ervaring die eigen is aan het specifieke collectiebeheer binnen deze instelling.

Beleidsplan

Het beleidsplan van het Memorial Museum Passchendaele 1917 2019-2023 kan je hier lezen.

Jaarverslag 2018

Het jaarverslag van het Memorial Museum Passchendaele 1917 2018 kan je hier lezen.