De collectie van het voormalige Hill 60-museum werd gezamenlijk met de Stad Ieper aangekocht in 2007, via subsidiëring van de Vlaamse Overheid en de Provincie West-Vlaanderen. Deze collectie werd in de loop van 2008 in het museum ontvangen. De verzameling die hoofdzakelijk wapens, munitie en logistiek materiaal bevat, vormt een complementaire aanvulling op de collectie Vieux-Berquin