Inkomende en permanente bruiklenen van andere musea, instellingen of particulieren maken nog steeds minder dan 10% uit van de totale museumcollectie.

Daartegenover steeg het aantal uitgaande bruiklenen of ontleningen mede dankzij de 100-jarige herdenking. Het MMP1917 groeit stilaan meer en meer uit tot een volwaardige partnerinstelling voor uitgaande bruiklenen zowel voor nationale als internationale tentoonstellingen in WOI-musea.

De bruikleenvoorwaarden en het bijhorende inlichtingenformulier kan je hier downloaden:

Voor bijkomende vragen of inlichtingen kan je contact opnemen met Evy Van de Voorde via e-mail.