Op regelmatige tijdstippen worden stukken geschonken aan het MMP1917. Dit kan gaan van militaria tot stukken die te linken zijn aan één welbepaalde persoon en dus vaak geschonken worden door nabestaanden. Ook worden vaak plaatselijke WOI-gerelateerde bodemvondsten aangeboden. In principe worden alle schenkingen die in overeenstemming zijn met de missie van het MMP1917 aanvaard.

De schenkers van stukken die niet WOI-gerelateerd zijn en dus niet passen in het vernieuwde acquisitiebeleid, worden doorverwezen. Indien de schenking van lokaal historisch belang is, verwijzen we door naar de plaatselijke heemkring. Is dit niet het geval dan verwijzen we naar andere musea, instellingen of archieven.

De procedure voor schenkingen wordt in het nieuwe collectieplan aangepast: een eerste selectie gebeurt al “aan de deur”.

Misschien ben jij of één van jouw familieleden of kennissen wel bereid om een schenking te doen? Dan kan je hier het schenkingsformulier downloaden of contact opnemen met Evy Van de Voorde via evy.vandevoorde@passchendaele.be.