In 2009 kon het MMP1917 een uitzonderlijk grote en goed bewaarde collectie inerte munitie aankopen. Volgens experts zoals DOVO (Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen) betreft het de meest volledige collectie WOI-munitie. De verzameling bevat ruim 1.500 stukken, hoofdzakelijk artillerie- en handgranaten, vliegtuigbommen, enzovoort. Daarnaast omvat ze in geringe mate ook blankwapens, schietplaten, werktuigen en hulzen.