Sinds 1989 werd de oorspronkelijke museumcollectie van het aanvankelijke streekmuseum verder aangevuld door de aankoop van heel wat nieuwe stukken. De oude collectie, verworven tussen 1989 en 2002, beslaat ongeveer 1.100 collectiestukken.

Na 2002 verwierf het MMP1917 ongeveer 2.300 collectiestukken door aankopen, schenkingen en opgravingen, in functie van het in 2004 opgerichte MMP1917.