Memorial Museum Passchendaele 1917 +32 (0) 051 77 00 41
Berten Pilstraat 5a 8980 Zonnebeke www.passchendaele.be
Welkom in het Memorial Museum Passchendaele 1917.
Om iedereen een aangenaam bezoek te kunnen garanderen werden volgende huisregels opgemaakt:
 Indien U vertraging zou oplopen vragen wij om ons tijdig (minimum kwartier op voorhand)
hiervan telefonisch (051 77 04 41) te verwittigen. Wij zullen in de mate van het mogelijke,
samen met U, overleggen wanneer U later op de dag het museum kan bezoeken.
 Er is een parking voor bussen voorzien. Let op! Je mag er maar maximum 30 minuten
parkeren. Bussen kunnen er hun groep laten afstappen en terug ophalen. Tussenin kan de bus
zich gaan parkeren in de Roeselarestraat (ter hoogte van huisnummer 29).
 De begeleider/leerkracht rekent af en krijgt de nodige uitleg aan de balie, terwijl de groep
buiten wacht.
 Jassen, paraplu’s en grote tassen horen thuis in de vestiaire. Die worden daar geplaatst vóór
aanvang van het bezoek. Rugzakken en boekentassen graag op de bus laten.
 Gelieve rekening te houden met andere bezoekers; men rent en roept niet in een museum.
 De begeleider/leerkracht is altijd verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en waakt
erover dat de gedragsregels worden nageleefd.
 Indien de leerlingen een opdracht moeten maken in het museum, is het gebruik van een
clipboard/harde kaft verplicht.
 Het is verboden te roken, eten en drinken in het museum; inclusief de loopgraven.
 Foto’s nemen mag, enkel zonder flits.
 Picknicken in het park is toegestaan, maar de groep moet zijn eigen afval terug meenemen.
 Dieren worden niet toegelaten in het museum (behalve geleidehonden).
 Aanraken van de collectie is ten strengste verboden, tenzij aangegeven.
 We kunnen niet toestaan dat groepen na het bezoek nogmaals het parcours aanvatten.
 De in- en uitgang van het museum moet altijd vrij blijven.
 We vragen dat leerlingen na het museumbezoek buiten op hun groep wachten, zodat de balie
vrij blijft voor andere bezoekers.
 Het museum is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke
bezittingen.
 Bezoekers dienen alle huisregels van het museum na te leven.
Indien U een geleid bezoek heeft gereserveerd, vragen wij om ook met deze regels rekening te
houden:
 Wees stipt.
 Annuleren kan kosteloos mits het museum daarvan, ten laatste 10 dagen voor de geboekte
excursiedatum, schriftelijk op de hoogte wordt gebracht. Aan wie minder dan 10 dagen vooraf
annuleert, is onze dienst genoodzaakt een factuur van €25,00 op te sturen (annulatiekosten).
Bij annulatie de dag zelf wordt het volledige bedrag van de excursie gefactureerd.