5Het Passchendaele Museum te Zonnebeke lanceert op 25 mei 2022, met steun van de Vlaamse Overheid en Library and Archives Canada,  het geoportaal ‘Namen in het Landschap’. Dit online portaal geeft weer waar meer dan 1.400 gesneuvelde Canadezen sneuvelden of vermoedelijk begraven werden. Door persoonlijke en militaire data toe te voegen, wil het museum deze verhalen bewaren en ontsluiten. Iedereen kan hiertoe bijdragen door informatie op het portaal te delen.

Namen in het Landschap brengt Canadese persoonlijke verhalen online
Het Passchendaele Museum wil met ‘Namen in het Landschap’ zoveel mogelijk van de 6.928 vermiste Canadezen met naam op de Menenpoort in Ieper een tastbare plaats in het landschap geven. Met behulp van vrijwilligers van de vzw Genootschap Passchendaele Society 1917, digitaliseerde en inventariseerde het museum de gegevens van deze Canadezen via de online bronnen van de Library and Archives Canada. Het resultaat is een online geoportaal waarop iedereen informatie over een Canadese militair, zoals foto’s, persoonlijke en militaire gegevens, anekdotes … kan vinden. Bezoekers kunnen ook informatie toevoegen en zo meebouwen aan een online platform voor nabestaanden, geïnteresseerden, musea … via www.passchendaele.be.

Online en actieve participatie
Het Passchendaele Museum roept niet alleen op om informatie online te delen. Het museum gaat er al jaren prat op om haar bezoekers het landschap in te sturen via verschillende wandel- en fietstochten. De drie wandellussen ‘Passendale Route’ (8,3 km, 6,3 km of 6 km), ‘Zillebeke route 1916’ (7.5 km) en ‘St. Juliaan route 1915’ (5,2 km) staan in het teken van ‘Namen in het Landschap’. De lussen brengen het verhaal van de Canadese mannen, die langs iedere weg, op iedere hoek het leven lieten. Met deze wandelroutes wil het museum als ‘open museum’ ook nog meer de link leggen tussen de historische feiten en het landschap.

‘Met ‘Namen in het landschap’ willen we de rol van het landschap als laatste getuige versterken. Het project geeft familieleden van nabestaanden zonder gekend graf, de kans om de locatie waar de militair sneuvelde of vermoedelijk begraven werd, op te zoeken. Maar we willen ook de lokale mensen aansporen om hun buurt op een andere manier te benaderen. Inwoners uit onze regio leren waar een vermiste Canadese soldaat stierf of begraven werd. Als je weet dat dit onder iemands huis of een voetbalveld ligt, dan werpt dit project toch een nieuwe en zeer tastbare blik op de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog in onze regio.’, aldus Joachim Jonckheere, Voorzitter Passchendaele Museum.

Jan Jambon, Vlaams minister voor Cultuur vult aan: ‘Het Passchendaele Museum beheert en ontsluit een omvangrijke collectie objecten, persoonsverhalen en documenten uit de Eerste Wereldoorlog voor een binnen- én buitenlands publiek. Met dit participatief geoportaal, een virtuele tentoonstelling, recreatieve wandelroutes en een publicatie geeft het Passchendaele Museum nu een gezicht aan de persoonlijke verhalen achter de namen op begraafplaatsen en monumenten in de directe omgeving van het museum. Deze interactieve en integrale aanpak is een absolute meerwaarde voor de cultureel-erfgoedwerking van het Passchendaele Museum, en bij uitbreiding het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen.’

 ‘Als Ambassadeur van Canada in België en Luxemburg neem ik geregeld deel aan plechtigheden ter herinnering aan de twee wereldoorlogen. Met verwondering en bewondering merk ik op hoe plichtbewust de Belgen deze evenementen jaar na jaar organiseren. Jong en oud komen er samen om de plicht tot herinneren te vervullen. Diezelfde plicht tot herinneren staat ook centraal in het project Namen in het Landschap. Met zijn digitale portaal teleporteert het project als het ware het verleden naar het heden en de toekomst. Het digitale aspect verkleint ook de fysieke afstand tussen Canada en België. Zonder de oceaan over te hoeven steken en zo vaak als ze willen, zullen Canadezen de velden van Vlaanderen kunnen bezoeken en hulde kunnen brengen aan hun moedige voorouders. Ze zullen niet alleen de plaatsen bezoeken en zien waar hun voorouders hebben gevochten; ze zullen ook een interactie aangaan met het verleden, bijdragen aan ons collectieve geheugen en contact maken met de mensen die hier wonen. Dit project zal mensen in Canada en Vlaanderen dichter bij elkaar brengen. Ze zullen elkaar vinden, en er zullen nieuwe vriendschappen ontstaan. Zo geeft dit project een hernieuwde betekenis aan de verschrikkelijke opofferingen van de oorlog. Als Ambassadeur kan ik dit project en de medewerkers van het Memorial Museum Passchendaele 1917 alleen maar nederig toejuichen voor hun enthousiasme en inzet. Ik wens Namen in het Landschap een bloeiende toekomst.’, aldus  Ambassadeur van Canada te België en Luxembourg, Z.E. Dhr. Alain Gendron