Privacyverklaring

Het Autonoom Gemeentebedrijf Memorial Museum Passchendaele 1917 (AGB MMP 1917) hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy bij het verwerken van gegevens over de gebruikers van deze website.

We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR).

 

Verwerking van persoonsgegevens

Als museum waken we erover om jouw gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben.

Indien je zelf persoonsgegevens naar het museum verzendt, inclusief door een ticket te bestellen via de website, dan zullen deze persoonsgegevens worden verwerkt door het museum om aan jouw verzoek te voldoen. In geval van online betalingen van bestellingen uit onze shop zal daarbij gebruik worden gemaakt van externe betalingsdiensten, die hierbij eveneens jouw gegevens zullen verwerken zoals vereist voor de uitvoering van de betaling.

Jouw persoonsgegevens kunnen bovendien worden gebruikt om je op de hoogte te houden van huidige of toekomstige activiteiten van het museum. Indien je ook op de hoogte wenst gehouden te worden van het aanbod van de toeristische dienst Zonnebeke, kan je dat kenbaar maken door het aanvinken van de checkbox die wij daarvoor voorzien op onze inschrijvingsformulieren voor evenementen. Jouw persoonsgegevens zullen hierbij enkel worden verwerkt door het museum of de toeristische dienst van de gemeente Zonnebeke.

 

WELKE RECHTEN HEB JE?

De GDPR zorgt er ook voor dat je een aantal rechten krijgt bij de verwerking van persoonsgegevens. Je hebt het recht om ons te vragen over welke persoonsgegevens die op jou betrekking hebben wij beschikken, en om deze desgevallend te laten corrigeren. Je hebt tevens het recht om zich te verzetten tegen de verzending van verdere informatie over de activiteiten van het museum.

 

HOE KAN JE DIE RECHTEN UITOEFENEN?

Het AGB MMP 1917 doet een beroep op de Data Protection Officer (DPO) van de gemeente Zonnebeke. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en kan je aanspreken als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

We bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen nadat we je verzoek en het bewijs van je identiteit ontvangen hebben. Je rechten gebruiken kost jou normaal niets. Als je vraag buitensporig is of als je vaak dezelfde vraag stelt, kan het bestuur toch een vergoeding vragen of jouw verzoek weigeren.

Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan je terecht op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

 

DELEN MET DERDEN

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maken beide partijen afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens werken we samen met diverse softwareleveranciers (vb. online reservaties). Met al die verwerkers maken we strikte afspraken, om zo te verzekeren dat ze dezelfde beveiligingsvereisten hebben als ons museum.

MOGELIJKHEID OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Indien je niet akkoord bent met de wijze waarop het museum omgaat met jouw persoonsgegevens kan je in eerste instantie terecht bij de DPO. In tweede instantie kan je terecht bij de Vlaamse Toezichtcommissie, waar je de mogelijkheid hebt om klacht in te dienen.

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC)

Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel

T 025-53 50 47

E contact@toezichtcommissie.be

W https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure

 

GEBRUIK VAN COOKIES OP DE WEBSITE

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. Cookies worden onder meer gebruikt om het gebruiksgemak van de bezoeker te verhogen: een website wordt sneller geladen of je hoeft je loginnaam of instellingen niet telkens opnieuw in te voeren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg je op deze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiervoor gebruiken wij je (geanonimiseerd) IP-adres en kunnen je dus niet persoonlijk identificeren. Bij het bezoeken van onze website verschijnt er bovenaan een cookiebanner om hiervoor toestemming te geven.

 

CONTACTGEGEVENS

Als je vragen of bezorgdheden hebt over de verwerking van je gegevens, of je wenst je rechten uit te oefenen. Dan kan je terecht bij de DPO via privacy@zonnebeke.be