In Flanders Fields Museum en Passchendaele Museum (hieronder “de organisatoren”) organiseren samen de Instagram wedstrijd “win een van de tien combitickets”.

 • De wedstrijd loopt van woensdag 8 mei 12 uur tot en met dinsdag 14 mei 23.59 uur
 • De wedstrijd wordt uitsluitend aangeboden via de officiële Instagrampagina’s van de organisatoren.
 • Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder enige vorm van aankoopverplichting.
 • Deelnemers aan de wedstrijd moeten de Instagrampagina’s van de organisatoren volgen, een persoon taggen en vervolgens de publicatie delen in hun verhaal.
 • Uit alle ingestuurde commentaren zullen op willekeurige wijze tien winnaars gekozen worden.
 • De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd, aan de hand van hun persoonlijk Instagramprofiel. Hun persoonlijke contactgegevens worden gevraagd voor het bezorgen van een digitale voucher.
 • De winnaar ontvangt een combiticket voor het In Flanders Fields Museum en Passchendaele Museum, geldig voor twee personen, ter waarde van € 36,00, voor een dag naar keuze tot en met 17/11/2024. De winnaar kan de prijs verzilveren door zich aan één van de kassa’s van de organisatoren aan te melden met hun doorgestuurde voucher. Zonder voucher kan de prijs niet worden verzilverd.
 • In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat de organisatoren de meegedeelde persoonsgegevens zullen verwerken in het kader van de wedstrijd.
 • De organisatoren behouden zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op deze pagina.
 • Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de organisatoren, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar communication@passchendaele.be.
 • De wedstrijd wordt niet georganiseerd, beheerd of gesponsord door META INC. / Instagram.
 • Deelname aan de wedstrijd betekent dat je het wedstrijdreglement accepteert.