Op vrijdag 29 september 2023 gaf Jan Jambon, Minister van Cultuur, groen licht aan het Passchendaele Museum voor haar beleids- en investeringsplannen voor 2024-2028. Dankzij de financiële steun van de Vlaamse Overheid kan het museum verschillende strategische en operationele acties uitvoeren en het museum klaarstomen voor de toekomst.

Cultureel Erfgoeddecreet

In het kader van het Cultureel Erfgoeddecreet kunnen collectiebeherende instellingen een aanvraag indienen tot het verkrijgen van jaarlijkse werkingssubsidies bij de Vlaamse Overheid. De bevoegde beoordelingscommissie stelde vast dat het Passchendaele Museum een sterk onderbouwd dossier met een realistische financiële raming had ingediend. Hierdoor werd beslist om de gevraagde subsidies voor een totaal bedrag van € 271.000 toe te kennen.

Het voltallig team van het Passchendaele Museum is dankbaar voor de steun en het vertrouwen. “We zijn de Vlaamse Regering dankbaar voor de middelen die ze het museum de komende vijf jaar toekent. Met deze financiële steun willen we de ingeslagen weg verderzetten, maar ook verdiepend werken op vlak van digitalisering en wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we de komende vijf jaar onze bezoekers verder het verhaal vertellen van de gruwel die zich tijdens de Eerste Wereldoorlog, met focus op 1917, afspeelde in onze gemeente en regio. Wat hier gebeurde, mag nooit vergeten worden. De werkingssubsidie is een serieuze ondersteuning om dit op een professionele en wetenschappelijke manier te blijven doorgeven aan een ruim geïnteresseerd nationaal en internationaal publiek,” aldus Joachim Jonckheere, voorzitter van het Passchendaele Museum en schepen voor Gemeente Zonnebeke.

Zes grote pijlers

In de beleidsperiode 2024-2028 wil het Passchendaele Museum haar bovenlokale regionale indeling behouden en inzetten op maar liefst zes grote pijlers: een nieuwe museuminvulling voor een divers publiek, een collectiebeleid met respect voor erfgoedzorg, vernieuwend en meerstemmig onderzoek, de transformatie naar een digitale organisatie, een doelgroepgerichte publiekswerking en een kwaliteitsvol beleid met aandacht voor het cultureel erfgoedlandschap.

Meerstemmigheid, digitalisatie, duurzaamheid en samenwerkingen vormen hierbij transversale thema’s. “Het Passchendaele Museum zal mee evolueren met haar tijd en omgeving, maar zal intrinsiek als instelling niet veranderen. De missie ‘Experience. Reflect. Remember.’ blijft de rode draad doorheen de museumbeleving om het verhaal van de Slag bij Passendale te brengen,” aldus Debbie Manhaeve, beleidscoördinator voor Toerisme Zonnebeke & Passchendaele Museum.

Nieuw in 2024

Bezoekers zullen niet lang moeten wachten om het plan in werking te zien. Zo zal er vanaf 1 februari 2024 een heuse immersieve ruimte openen, met de steun van Provincie West-Vlaanderen. Het wordt een totaalbeleving waarbij jong en oud volledig ondergedompeld worden in het verhaal en landschap van 1917. Daarnaast zal, in samenwerking met Westtoer en Toerisme Vlaanderen, een nieuwe tijdelijke tentoonstelling “Echoes of War geïnstalleerd worden, die bezoekers zal doen stilstaan bij het herdenken van de grote oorlog en zal aansporen om de verschillende oorlogssites in het omliggend landschap verder te ontdekken na hun bezoek.

Gereconstrueerde loopgraven in het Passchendaele Museum

Gereconstrueerde loopgraven in het Passchendaele Museum