Zoeken

Voorstelling

The Platoon Experience, een uniek inlevingsproject anno 1917!

Opgelet: deze workshop is tijdelijk niet beschikbaar!

Een dagje levende geschiedenis...

Je groep kruipt in de huid van een Australisch peloton uit 1917 en volgt het bloedige spoor naar CWGC Tyne Cot Cemetery. Aan de hand van een historisch onderbouwd verhaal nemen ervaren begeleiders jongeren vanaf 14 jaar mee op sleeptouw.

Na een bezoek aan het Memorial Museum Passchendaele 1917 en een inleiding op de gebeurtenissen en omstandigheden waarin men aan het front probeerde te overleven, gaan we op pad. Langs de oude spoorwegbedding Ieper-Roeselare volgen we een peloton uit de 3e Australische Divisie tijdens de grote aanval van 4 oktober 1917.

Alle jongeren worden volledig gekleed en uitgerust als een Australische eenheid uit die tijd, dus inclusief uniform en bepakking.Vanzelfsprekend gaan we in op het militaire verhaal van 4 oktober 1917, maar veel belangrijker nog wordt de persoonlijke betrokkenheid. Elk pelotons lid kruipt immers in de huid van een Australiër die er toen effectief bij was en wandelt over hetzelfde terrein waar zijn voorganger 90 jaar geleden geweest is. Gaandeweg leer je steeds meer van het personage kennen en op het einde van de dag verneem je op Tyne Cot Cemetery hoe het met jouw soldaat afgelopen is. Een ontnuchterende confrontatie!

Om geheel in de stijl te blijven, bestaat je middagmaal uit een warme Tommy Tucker-maaltijd (met corned beef), soldatenkost anno 1917...

Met dit project introduceert het Memorial Museum Passchendale 1917 voor het eerst 'living history' in het Vlaams onderwijs. De aanpak is vakoverschrijdend met - naast geschiedenis - ook heel wat aandacht voor landschap, literatuur, techniek en moraal. Het project zelf werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met de educatieve diensten van de Belgische en Australische Veteraneninstituten en de Gemeente Zonnebeke, die hiervoor speciaal de voormalige conciërge van het kasteel liet ombouwen tot educatieve ruimte.

Noot: De 'Platoon Experience' is geen 'soldaatje spelen', maar een inlevingsproject voor jongeren om de tragiek van oorlog in het algemeen en de Slag bij Passendale in het bijzonder beter te begrijpen. Bij groepen die zich niet gedragen in een geest van herinnering aan hen die ons in 1917 zijn voorgegaan, behouden de begeleiders zich het recht om de 'experience' op elk ogenblik af te breken.

Wat mag ik verwachten:

 • Doelgroep: + 14 jaar (vanaf 3e jaar secundair onderwijs).
 • Een museumbezoek onder begeleiding van een gespecialiseerde gids met focus op 1917, Australië en de Slag bij Passendale.
 • Een warme maaltijd in militaire stijl met een Eerste Wereldoorlog recept.
 • Elke deelnemer krijgt een echte identiteit uit 1917.
 • Elke deelnemer kan zich kleden als een soldaat van toen, met alle uitrusting er bij.
 • Bij alle activiteiten wordt deskundige uitleg en duiding gegeven.
 • Er wordt in het totaal ongeveer 3 km gestapt.
 • Langs het parcours zijn er verschillende doe-activiteiten met betrekking tot een bepaald aspect uit de belevenissen van de soldaten die toen vochten.
 • Gekoppeld aan de activiteiten worden de diverse personages belicht en besproken.
 • Op het einde van de dag wordt men geconfronteerd met de realiteit van oorlog door een bezoek aan Tyne Cot Cemetery, de grootste Commonwealth begraafplaats ter wereld.

Wat zijn de doelen: we hebben drie hoofddoelen voor ogen met de Platoon Experience:

 1. Kennisverrijking: het theoretisch kader van de lessen geschiedenis in een onconventioneel kader aan bod te laten komen en zo de leerlingen te confronteren met hoofdlijnen van de Eerste Wereldoorlog met focus op de Slag bij Passendale.
 2. Vaardigheden: het ervaren en interpreteren van historische informatie door de deelnemers.
 3. Attitudes: de deelnemers stimuleren om een kritische en historische invalshoek te hanteren om actuele spanningsvelden te kunnen begrijpen.
  • In eigen woorden de gebeurtenissen van de Slag bij Passendale reproduceren.
  • De Slag bij Passendale plaatsen in de context van de Eerste Wereldoorlog.
  • In eigen worden beschrijven hoe een soldaat uit de Eerste Wereldoorlog er uit zag en welke functie zijn uitrusting heeft.
  • Zich inleven in een personage die de veldslag meemaakte.
  • Als groep een gezamenlijke taak met succes uitvoeren.
  • Inzien dat je eigen persoonlijkheid vervaagd in een militaire structuur.
  • Bewust worden over hoe groot de rol van het landschap was.
  • Afstand correct inschatten.
  • Eigen lichamelijke capaciteiten correct inschatten.
  • De functies en beperkingen van zintuigen ervaren.
  • Planmatig nadenken.
  • Inzien dat oorlog van alle tijden is.
  • Het belang van actief werken aan vrede inschatten.
  • Respect tonen voor het verleden en meer bepaald voor de gesneuvelden en veteranen van de Eerste Wereldoorlog.
  • Omgaan met verantwoordelijkheid, gezag en hiërarchie.
  • Leren doorzetten en volharden zodat een opdracht tot een goed einde gebracht wordt.
  • Leren delegeren en proberen de opdrachten zo correct mogelijk uit te voeren.
  • Kunnen kaartlezen en zich oriënteren.
  • In eigen woorden de functie en de werking van een peloton kunnen duiden.

In 2018 werd de wapenwet herzien en verstrengd. Omwille van het feit dat er nog enkele onduidelijkheden zijn omtrent de implementatie van deze wet voor wat betreft het project Platoon Experience, werd er beslist om tot nader order geen gebruik meer te maken van de wapens tijdens de Platoon Experience.
Met uitzondering van dit aspect, zal dit geen andere impact hebben op het verloop van de Platoon Experience.