Zoeken

Praktische informatie

Wat bieden wij:

 • Een volledig dagprogramma: van 09.00u tot 17.00u, van 09.30u tot 17.30u of van 10.00u tot 18.00u. Het tijdschema kan niet ingekort worden. De Platoon Experience gaat niet van start indien de groep later aankomt dan 10.00u zonder dat het Memorial Museum Passchendale 1917 hiervan op de hoogte werd gebracht.
 • Toegang + geleid bezoek aan het Memorial Museum Passchendaele 1917.
 • Warme maaltijd 'Tommy Tucker'. Ter waardering van het werk en het voedsel wordt geacht op zijn minst te proeven van het eten.
 • Persoonlijke inlevingsverhalen.
 • Slagveldwandeling in authentieke uitrusting.
 • Geleid bezoek aan CWGC Tyne Cot Cemetery.
 • Educatieve omkadering door twee begeleiders.

Wat vragen wij:

 • Enkel groepen vanaf 14 jaar (vanaf 3e jaar secundair onderwijs).
 • Minimum 20 deelnemers, maximum 50 deelnemers.
 • Voorbereiding op het thema in de klas.
 • Prijs voor 2020: €37 per deelnemer
 • Leerkrachten betalen €8 p.p. voor het middagmaal.
 • Waarborg: €300 cash voor het gebruikte materiaal. Bij schade aan - of het vuilmaken van het materiaal - wordt het verschuldigde bedrag in mindering gebracht van de waarborg.
 • Reservatie: minstens twee maanden op voorhand. (Maart - 15 november)

Wat wordt verwacht, de afspraken:

 • Respect voor het materiaal en de begeleiding.
 • Bereidwillige medewerking, ook op fysiek vlak.
 • Het volgen van de museumetiquette.
 • Voldoende (zelf)discipline om deze dag vlot en met respect te laten verlopen.
 • Respect voor de historische setting.
 • Respect voor de slachtoffers van de oorlog.
 • Bekwaam zijn om het historisch traject in uitrusting (+/- 15 kg) volledig af te stappen.
 • Er wordt verwacht dat de deelnemers actief deelnemen, de opdrachten correct uitvoeren en zich respectvol gedagen in een geest van herinnering aan de doden van 1917.
 • De leerlingen dragen te allen tijde de uitrusting, schoenen en kledij.
 • Snoep en eigen drank, met uitzondering van water, zijn niet toegelaten tijdens het project.
 • Ook het gebruik van alcohol of andere genotsmiddelen is ten strengste verboden. Er mag niet gerookt worden wanneer de deelnemers in uniform zijn.
 • Het is aangeraden om stevige kousen bij te hebben.
 • Deelnemers met een schoenmaat kleiner dan 38 of groter dan 46 dienen hun eigen schoenen mee te brengen, bij voorkeur stevige, donkerkleurige wandelschoenen.
 • Het is aangeraden om bij mindere weersverwachtingen reservekledij mee te brengen.
 • Het project voorziet voor elke deelnemer een waterafstotende poncho.
 • Het is aangeraden om comfortabele kledij, zoals een short en T-shirt, mee te brengen om onder het uniform te dragen.
 • De groep mag niet vertreken alvorens het gebruikte materiaal gecontroleerd is op beschadiging en netjes opgeborgen is in de kasten zoals bij de aanvang van het project.
 • De leerkrachten gaan mee als observator en dienen in te grijpen bij problemen of ongepast gedrag.
 • De leekrachten mogen niet fungeren als gids en komen ook niet tussen tijdens het uitvoeren van de opdrachten, tenzij de leerkracht actief deelneemt zoals de leerlingen.
 • De gids kan de 'experience' op elk ogenblik stop zetten indien de groep geen gepast en respectvol gedrag vertoont. Het reeds betaalde bedrag wordt in dat geval niet terug gegeven.
 • Indien leerlingen, omwille van ongepast gedrag, niet meer mogen deelnemen, blijft een van de begeleiders bij deze leerlingen.
 • Eigen autocarvervoer is noodzakelijk aangezien de groep na het bezoek aan Tyne Cot Cemetery terugkeert naar het Memorial Museum Passchendaele 1917 waar de persoonlijke bezittingen van de deelnemers liggen. Zorg ervoor dat je het contactnummer van de buschauffeur bij de hand hebt!

BELANGRIJK!

De 'Platoon Experience' is geen 'soldaatje spelen', maar een inlevingsproject voor jongeren om de tragiek van oorlog in het algemeen en de Slag bij Passendale in het bijzonder beter te begrijpen. Bij groepen die zich niet gedragen in een geest van herinnering aan hen die ons in 1917 zijn voorgegaan, behouden de begeleiders zich het recht op de 'experience' op elk ogenblik af te breken.